• ورود کاربران
    هشدار
    لطفا صفحه کلید خود را در حالت انگلیسی قرار دهید.

    یادآوری کلمه عبور
شنبه ۱ مهر ۱۴۰۲
بازدیدکننده گرامی
به پیشگامان خوش آمديد.
مناطق تحت پوشش اینترنت پرسرعت
array(2) { [0]=> string(7) "[0;1;9]" [1]=> string(5) "0;1;9" } array(2) { [0]=> string(19) "[0;1;2;3;4;5;6;7;8]" [1]=> string(17) "0;1;2;3;4;5;6;7;8" } array(2) { [0]=> string(15) "[0;1;2;3;4;5;6]" [1]=> string(13) "0;1;2;3;4;5;6" } array(2) { [0]=> string(17) "[0;1;2;3;4;5;6;7]" [1]=> string(15) "0;1;2;3;4;5;6;7" } array(2) { [0]=> string(19) "[0;1;3;4;5;6;7;8;9]" [1]=> string(17) "0;1;3;4;5;6;7;8;9" } array(2) { [0]=> string(13) "[0;1;2;3;4;5]" [1]=> string(11) "0;1;2;3;4;5" } array(2) { [0]=> string(9) "[0;1;2;3]" [1]=> string(7) "0;1;2;3" }
نام شهر مركز مخابرات پيش شماره سرويس دهنده
آران و بيدگل آران و بیدگل-آران و بیدگل 5472,5473 پیشگامان
آران و بيدگل آران و بیدگل-سلیمان صباحی 54750,54751,54759 پیشگامان
بادرود بادرود-شهید مطهری 5434 پیشگامان
تيران تیران-تیران 4222 پیشگامان
خميني شهر خمینی شهر-امام 3362,3361 پیشگامان
خميني شهر خمینی شهر-درچه 33755,3376,33775 پیشگامان
خميني شهر خمینی شهر-شهید نوروزی 3366 پیشگامان
خميني شهر خمینی شهر-طالقانی 3367,3363,33510,33511,33512,33513,33514,33515,33516,33517,33518 پیشگامان
خميني شهر خمینی شهر-مطهری 3364,33600,33601,33602,33603,33604,33605,33606 پیشگامان
سميرم سمیرم-سمیرم 5366,5367 پیشگامان
شاهين شهر شاهین شهر-امام 4524,4527 پیشگامان
شاهين شهر شاهین شهر-طالقانی 4525,4529 پیشگامان
شاهين شهر شاهین شهر-گز 4572 پیشگامان
شاهين شهر شاهین شهر-گلدیس 4526 پیشگامان
شاهين شهر شاهین شهر-مطهری 4522,4523 پیشگامان
شهرضا شهرضا-ولیعصر 5322,5323,5324 پیشگامان
شهرضا شهرضا-همت 5350,5354 پیشگامان
فلاورجان فلاورجان-شهید مصطفی خمینی 3742,3743 پیشگامان
فلاورجان فلاورجان-کلیشاد 3748 پیشگامان
فلاورجان-اشترجان فلاورجان-اشترجان 3758 پیشگامان
فولاد شهر فولادشهر-فولادشهر 5261,5262,5263,5264 پیشگامان
كاشان کاشان-امیرکبیر 5533,55340,55341,55342,55343,55344,55345,55346,55347 پیشگامان
كاشان کاشان-شهرک 22 بهمن 5527 پیشگامان
كاشان کاشان-علامه طباطبایی 5542,5543 پیشگامان
كاشان کاشان-قاسم پور(راوند) 5551 پیشگامان
كاشان کاشان-قندی 5544,5545,5546,5547 پیشگامان
كاشان کاشان-مطهری 5554,55560,55561,55563,55564,55565,55566,55567,55568,55569,5557,55580,55581,55582,55583,55584,55585 پیشگامان
كاشان کاشان-مهماندوست 5522,5523,5524 پیشگامان
نايين نائین - آیت الله نائینی 4625,46260,46261,46262,46263 پیشگامان
نجف آباد نجف آباد-آیت الله ایزدی یزدانشهر 4244,4245 پیشگامان
نجف آباد نجف آباد-امام 4261,4262,4263,4264 پیشگامان
نجف آباد نجف آباد-شهید آیت ویلاشهر 4225 پیشگامان
نجف آباد نجف آباد-مطهری 4274 پیشگامان
اصفهان اصفهان - استقلال 3775,3776,3777,3778 پیشگامان(فروش کشوری)
اصفهان اصفهان - بهارستان 3680,3681,3682,3683 پیشگامان(فروش کشوری)
اصفهان اصفهان - خاتم 3434,3438,3439,3440,3441,3442,3443,3444 پیشگامان(فروش کشوری)
اصفهان اصفهان - سجاد 3630 پیشگامان(فروش کشوری)
اصفهان اصفهان - طاهرزاده 3420,3421 پیشگامان(فروش کشوری)
اصفهان اصفهان - کلانی 3531 پیشگامان(فروش کشوری)
اصفهان اصفهان - گلستان 3450,3451,3452,3454,3422 پیشگامان(فروش کشوری)
اصفهان اصفهان - منتظری 3771,3772,3773 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - آزادگان 8850,8851,8852,8853,8854,8873,8874,8875,8876,8817,88496, ,86030,8604,86031,86032,86033,86034,86035,86036,86038,86039 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - آل اسحاق 7700,7701,7730,7731 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - آیت 7703,7725,7726,7769,7781,7782,7783,7784,7799,7728 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - ابوذر 6660,6661,6662,6663,6664,6665,6666,66670,66671,66672,66673,66674, ,66675,6668,6669,66193,66286,66287,66288,66289,66397,66398,66399,6610,66153 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - اشرفی اصفهانی 3305-3306-3307-3308-3309-3310-3316-3317-3318-3319 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - اکبری 7732,7733,7734,7735,7739,7778,7779,7796,7714,7711,7712,7678,7679 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - الغدیر 3300,3301,3302,3303,3304,3343,3368,3369,3370,3371,3372,3373,3662,3630,3631 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - امامت 77151,7716,7717,7740,7741,7742,7743,7746,7747,7748,7798,7775,77152,77153,77150 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - باهنر 2200,2260,2261,2262,2263,2264,2660,26640,26641,26642,26643,26644,26646,26647,26648,26649 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - بختیاری 5520,5521,5522,5523,6618,6625,6626,66280,66281,66282,66283,66284,6627 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - بخششی 6618,6625,6626,66280,66281,66282,66283,66284,6627 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - بهشتی 8840,8841,8842,8843,8844,8845,8846,8847,88498,8602,88483,86019,88397 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - پاسداران 2254,2255,2256,2257,2258,2259,2276,2277,2278,2279,2665,2647 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - پیام نور 4440,4441,4442,4443,4444,4445,4446,4447,4448,4449,4460,4461,4489,4462,4601,4604 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - پیروزی 3330,3331,3332,3333,3334,3335,3336,3378,3379,3325,3660 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - تندگویان 2250,2251,2252,2253,2230,2231,2232,2233,2630,2631,2632,26142 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - توحید 6612,6642,6643,66564,66565,66566,66567,66568,66569,6657,6658,6659,6690,6691,6692,6693,6694,66562,66563 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - توکلی 4450,4451,4452,4453,4454,4455,4456,4457,4459,4458 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - جعفری 2217,2218,2240,2241,2242,2243,26707,26708,26707,26706,2680 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - جماران 2228,2229,2280,2281,2282,2283,2610,2611,2612,2613,2614,2615,2216,26450,26470,26455,26452 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - چمران 6650,6651,6652,6653,6655,66560,6654 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - حافظ 6670,6671,6672,6673,6674,6675,6676,6634,6617 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - حق شناس 4470,4471,4472,4473,4474,4475,4476 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - حکمت شعار 7713,7718,7719,7720,7721,7722,7723,7724,7727,7744,7745,7749,7780,7789,7709 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - خوش قدم 5582,5583,5584,5585,5586,5587,5588,5519,5545,5594 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - درزی 3360,3361,3362,3388,3389 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - دستغیب 2270,2271,2272,2273,2274,2275,2685 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - رجائی 8880,8885,8889,8890,8891,8892,8893,8894,86034,86037,86097,88199 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - رمضانی 5564,5565,5566,5567,5568,5546,5568 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - زارعی 4410,4411,4412,4413,4414,4415,4416,4417,44957,44958,44959,4609 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - سعاتمند 4420,4421,4422,4423,4424,4425,4426,4427,4428,4429,4438,4437 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - سلمان فارسی 2206,2207,2208,2209,2211,2212,2213,2214,2234,2235,2236,2237,2238, ,26416,26764,264175,26760,26767,26654,26762,26740 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - سیدالشهدا 5513,5514,5570,5571,5572,5573,5574,5575,5576,5577, ,5578,5579,55170,55171,55172,55173,55174,55175,55176,56078,5607 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - سیزده آبان 5500,5501,5502,5503,5550,5551,5552,5553,5554,55440,5510,55441,55442,55443,55444,55445,55446,55447,55448 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - شیخ فضل الله 8803,8804,8805,8806,8821,8860,8861,8862 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - طبری 4463,4464,4465,4466,4467,4468,4469 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - عاطف 7729,7770,7771,7772,7773,7774,7786,7787,7788,7670,7776 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - عربسرخی 3337,3338,3339,3363,3374,3375,3376,3377,36650,36654,36652,36651,36653,36656,36683,36657,36655 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - غریبی 2220,2221,2223,2224,2267,2268,2269,22390,26458,26459,26657, ,26769,22391,22392,22393,22394,22395,22399,26457,26658,26655,22398 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - قتدی 5515,5516,5557,5558,5559,5560,5569,5580,5581,5589,5598,5561,5562,5563 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - قدس 8800,8801,8802,8822,8833,8835,8863,86093,8609 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - قدوسی 2222,2225,2226,2227,2290,2291,2292,2640,26410,2642,26645,26411,26412,26413,26414,26415,26417,26705 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - کاشانی 4400,4401,4402,4403,4404,4405,4406,4407,4408,4409,44950,44951,44952,44953,44954,4496,4497,44956,44955 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - کاظمیان 4430,4431,4432,4433,4435,4436,4439 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - کرمی 6620,6621,6622,6623,6624,6629,6630,6631,6632,6614,6613 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - کلانتری 8864,8865,8866,8867,8877,8878,8879,8885,8887,8888, ,8819,8820,86080,86081,86083,86084,86085,86082,86087,8608 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - گمنام 7704,7705,7706,7707,7708,7736,7737,7738 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - لطیفی 2293,2294,2295,2296,2297,2298,26910,2675,2691 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - مالک اشتر 6635,6636,6637,6638,6683,6684,6685,6686,6687,6688,6689,66676,66677, ,66678,66679,66151,66152,66190,66191,66192,66199,6582,6617 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - محسنیان 66390,66391,66392,66393,66394,66395,6678,6679,6680,6681,6682,66150,66194,66396 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - محلاتی 2244,2245,2246,2247,2248,2249,2219,2645 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - مدنی 88390,8895,8896,8897,8898,8899,88391,88392,88393,88394,88395,88396,88398,88399 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - مشهدی مهدی 3324,3345,3346,3347,3348,3349,3357,3386,3387 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - مطهری 8810,8855,8870,8871,8872,88480,88481,88482,88549,86046 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - مفتح 2284,2285,2286,2287,2288,2289,26700,26701,26702,26703,26704,26705,26709,2671 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - ملت 3311,3390,3391,3392,3393,3394,3395,3396,3397,3398,3399,3661,3353,3605,3683 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - منتظری 5590,5591,5592,5593,5595,5596,5597 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - مهدیه 5536,5537,5538,5539,5548,5549,5547 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - نصرالهی 8823,8824,8825,8826,8827,8828,88484,88485,88486,88487,86013,86014,86015,86016,86017,86018,8611 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - نظری 7754,7755,7756,7757,7758,7759,77158,77159 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - نواب 5540,5541,5542,5543 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - نهری 8807,8808,8809,8836,8837,88384,88385,88386,88387,88388,88389,8856,8857,8858, ,88590,88591,88593,88594,88595,88596,88597,88598,88599,8612,8869 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - ولیعصر 7750,7751,7752,7753,7760,7761,7762,7763,7764,7765,7766,7767,7768 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - هجرت 3314,3315,3364,3365,3366,3367,3380,3381,3382,3383,3384,3322, ,3320,36050,36051,36052,36053,36054,36055,36056,36057,36059 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - هفت تیر 8830,8831,8832,8834,88380,88381,88490,88491,88492, ,88493,88494,88495,8881,8882,8883,8884,8886,8814,8607,88592 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران - یزدانپناه 4480,4481,4482,4483,4484,4485,4486,4487 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران اسدی فرد 6600,6601,6602,6603,6604,6605,6606,6607,6608,6609,66156,66157,66158,66159,66195,66196,66197,66198 پیشگامان(فروش کشوری)
تهران تهران نبوت 7790,7791,7792,7793,7794,7795,7797 پیشگامان(فروش کشوری)
قم قم - ابوذر 3884,3885,3874,3875 پیشگامان(فروش کشوری)
قم قم - بهشتی 3660,3661,3662,3663,3670,3664,3680,3620 پیشگامان(فروش کشوری)
قم قم - توحید 3880,3881,3882,3883 پیشگامان(فروش کشوری)
قم قم - عماریاسر 3773,3774,3783,3784 پیشگامان(فروش کشوری)
قم قم - مالک اشتر 3776,3777,3778 پیشگامان(فروش کشوری)
قم قم - نوزده دی 3770,3771,3772,3775,3760 پیشگامان(فروش کشوری)
قم قم -فیض کاشانی 3720,3721,3722,3723 پیشگامان(فروش کشوری)
يزد یزد - آزادگان 3721,3730,3722,3723,3720,37304,37306,37303,37209 پیشگامان(فروش کشوری)
يزد یزد - امام خمینی 3622,3626,3627 پیشگامان(فروش کشوری)
يزد یزد - رسالت 3620,3621,3630,3625 پیشگامان(فروش کشوری)
يزد یزد - روحپرور 3628,3629,3623,3624 پیشگامان(فروش کشوری)
يزد یزد - شهرک صنعتی 3727,37270,37271,37272,37273,37274,37276,37277,37278,37279 پیشگامان(فروش کشوری)
يزد یزد - صدوق 3724,3725,3726,3728,3733 پیشگامان(فروش کشوری)
يزد یزد - مطهری 3522,3523,3524,3525,3526,3528,3530 پیشگامان(فروش کشوری)
يزد یزد - مفتح 3820,3821,3830 پیشگامان(فروش کشوری)
يزد یزد - هفت تیر 3824,3834,3826,3827,3825 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - آثاری 3340,3341,3342,3343,3344,3345,3346,3347,3348,3349,6514 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - امیرکبیر 3320,3321,3322,3323,3324,3325,3326,3327,3328,3329 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - ثارالله 3450,3451,3452,3453,3454,3455,3456,3457,3458,3459 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - حسابی 6510,6511,6515,6516,6517,6519,6514,6559 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - خوش طینت 3680,3681,3682,3683,3684,3685,3686,3687,3689 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - رجائی 3420,3421,3440,3441,3442,3443,3444,3445,3446,3447,3448,3449 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - رشیدی 3270,3271,3272,3273,3274,3275,3276,3277,3278,3279 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - طالقانی 3250,3251,3252,3253,3254,3255,3256,3257,3258,3259 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - غیاثی 3430,3431,3432,3433,3434,3435,3436,3437,3438,3439 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - فهمیده 3350,3351,3352,3353,3354,3355,3356,3357,3358,3359 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - قائم 3330,3331,3332,3333,3334,3335,3336,3337,3338,3339 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - کاظمی 3280,3281,3282,3283,3284,3285,3286,3287,3288,3289 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج - نصرآبادی 3220,3221,3222,3223,3224,3225,3226,3227,3228,3229,3240,3241 پیشگامان(فروش کشوری)
کرج کرج -کوثر 3230,3231,3232,3233,3234,3235,3236,3237,3238,3239 پیشگامان(فروش کشوری)