• ورود کاربران
    هشدار
    لطفا صفحه کلید خود را در حالت انگلیسی قرار دهید.

    یادآوری کلمه عبور
چهارشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۶
بازدیدکننده گرامی
به بایت خوش آمديد.


مناطق تحت پوشش اینترنت پرسرعت
نام شهر مركز مخابرات پيش شماره سرويس دهنده
آران و بيدگل آران و بیدگل-آران و بیدگل 5472,5473 پیشگامان
آران و بيدگل آران و بیدگل-سلیمان صباحی 5475 پیشگامان
بادرود بادرود-شهید مطهری 5434 پیشگامان
تيران تیران-تیران 4222 پیشگامان
خميني شهر خمینی شهر-امام 3362,3361 پیشگامان
خميني شهر خمینی شهر-درچه 3375,3376,3377 پیشگامان
خميني شهر خمینی شهر-طالقانی 3367,3363,3351 پیشگامان
خميني شهر خمینی شهر-مطهری 3364 پیشگامان
خميني شهر خمینی شهر-منظریه 3366 پیشگامان
زواره زواره - زواره 5437 پیشگامان
سميرم سمیرم-سمیرم 5366,5367 پیشگامان
شاهين شهر شاهین شهر-امام 4524,4527 پیشگامان
شاهين شهر شاهین شهر-طالقانی 4525,4529 پیشگامان
شاهين شهر شاهین شهر-گز 4572 پیشگامان
شاهين شهر شاهین شهر-گلدیس 4526 پیشگامان
شاهين شهر شاهین شهر-مطهری 4522,4523 پیشگامان
شهرضا شهرضا-ولیعصر 5322,5323,5324 پیشگامان
شهرضا شهرضا-همت 5350,5354 پیشگامان
فريدون شهر فریدون شهر - فریدون شهر 5759 پیشگامان
فلاورجان فلاورجان-اشترجان 3758 پیشگامان
فلاورجان فلاورجان-شهید مصطفی خمینی 3741,3742,3743 پیشگامان
فلاورجان فلاورجان-کلیشاد 3748 پیشگامان
فولاد شهر فولادشهر-فولادشهر 5261,5262,5263,5264 پیشگامان
قم قم-19دی 3770,3771,3772,3775,3776 پیشگامان
قم قم-ابوذر 3884,3885,3874,3875 پیشگامان
قم قم-بهشتی 3660,3661,3662,3663,3670,3664,3680 پیشگامان
قم قم-توحید 3880,3881,3882,3883 پیشگامان
قم قم-صدوق 3290,3291,3292,3293,3294,3240 پیشگامان
قم قم-علامه 3665,3666,3667 پیشگامان
قم قم-عمار 3773,3783,3774,3784 پیشگامان
قم قم-فیض 3720,3721,3722,3723 پیشگامان
قم قم-مالک 3776,3777,3778 پیشگامان
كاشان کاشان-امیرکبیر 5533,5534 پیشگامان
كاشان کاشان-راوند 5551 پیشگامان
كاشان کاشان-شهرک 22 بهمن 5527 پیشگامان
كاشان کاشان-شهرک صنعتی جعفرآباد 5550 پیشگامان
كاشان کاشان-علامه طباطبایی 5542,5543 پیشگامان
كاشان کاشان-قندی 5544,5545,5546,5547 پیشگامان
كاشان کاشان-مطهری 5554,5556,5557,5558 پیشگامان
كاشان کاشان-مهماندوست 5522,5523,5524 پیشگامان
مباركه مبارکه - زینعلی 5240,5241 پیشگامان
مباركه مبارکه - صفائیه 5267 پیشگامان
میمه میمه-میمه 4542 پیشگامان
نايين نائین - آیت الله نائینی 4625,4626 پیشگامان
نجف آباد نجف آباد-آیت الله ایزدی یزدانشهر 4244,4245 پیشگامان
نجف آباد نجف آباد-امام 4261,4262,4263,4264 پیشگامان
نجف آباد نجف آباد-شهید آیت ویلاشهر 4225 پیشگامان
نجف آباد نجف آباد-مطهری 4274 پیشگامان